+39 366 278 5420 info@ct-lashes.com

Elusive Liquid Velvet Lipstick Marie Zamboli